Medezeggenschapsblog Leiden

rss

Tag: Universiteitsraad

  • Jetzt geht’s los

    Jetzt geht’s los

    De eerste vergadercyclus van dit academisch jaar zit er weer op voor de Universiteitsraad! Vol hernieuwde moed en in een ietwat veranderde samenstelling zijn we in september van start gegaan. Deze cyclus staan de 'Model-OER'en' op het programma.
  • Een promovendus als student? Nee!

    Een promovendus als student? Nee!

    Afgelopen augustus vond de laatste Overlegvergadering van het jaar plaats. Daarin kwam een veel-bediscussieerd en behoorlijk omstreden onderwerp aan de orde: het promotie-experiment. De Raad besloot unaniem om hierop negatief te adviseren.