h1#title

Mahamed Xasan

Mahamed Xasan, Studentlid Universiteitsraad (LVS) aan Universiteit Leiden
Mahamed Xasan

Mahamed Xasan studeert sinds 2010 bestuurskunde en is actief in zowel het studie- als studentenleven. Zo is hij met MUN op Harvard geweest voor een conferentie en liep hij stage in Curacao. Internationalisering ziet Mahamed als een van de belangrijkste peilers binnen de universiteit. Sinds 2013 is hij lid van de universiteitsraad en lid van de UR-commissie Onderwijs & Onderzoek namens de studentenpartij LVS. 

Links