Medezeggenschapsblog Leiden

rss

Tag: Bestuursafspraken

  • Wisseling van de Wacht

    Wisseling van de Wacht

    In april jl. had de Universiteitsraad zijn 146e overlegvergadering met het College van Bestuur. Opmerkelijk is dat deze vergadering voornamelijk in het teken stond van de toekomst.