medezeggenschapsblogleiden

About

Het Medezeggenschapsblog Leiden is een initiatief van de werkgroep ‘Zichtbaarheid Medezeggenschap 2013 - 2014’ onder leiding van de voorzitter van de Universiteitsraad Leiden. De auteurs van dit blog zijn leden van de medezeggenschap van de Universiteit Leiden. Dat wil zeggen dat de leden van de Faculteitsraden, Dienstraden en de Universiteitsraad een bijdrage kunnen leveren. Ook zijn gastbloggers welkom, bijvoorbeeld van het Lokaal Overleg.

Reageer

Stuur ons een reactie

Reacties bij artikelen

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te weigeren dan wel te redigeren of in te korten.

Disclaimer

De voorzitter van de Universiteitsraad controleert en actualiseert op regelmatige basis de inhoud van het Medezeggenschapsblog Leiden. We streven ernaar dat de informatie op deze website correct is, maar kunnen geen garantie geven betreffende compleetheid of zorgvuldigheid. Ook kunnen we niet garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website geactualiseerd blijft. Indien u fouten of onnauwkeurigheden aantreft op het Medezeggenschapsblog Leiden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Aan de inhoud op het Medezeggenschapsblog Leiden kunnen geen rechten worden ontleend. Het blog kan verwijzingen bevatten naar websites van derden. De Universiteitsraad is niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen die het resultaat zijn van het gebruik van deze informatie. De informatie op deze website, zowel tekst als beeld, is en blijft eigendom van de Universiteit Leiden of de auteur/inzender tenzij anders aangegeven.