medezeggenschapsblogleiden

3x Universiteitsraad in actie

3x Universiteitsraad in actie

We zitten alweer halverwege het medezeggenschapsjaar! Tot nu toe zijn we als Universiteitsraad goed op weg. De samenwerking binnen de Raad verloopt opvallend goed, en is zelfs opgewassen tegen de meest uitdagende dossiers, zoals de kwaliteitsafspraken.

We zitten alweer halverwege het medezeggenschapsjaar! Tot nu toe zijn we als Universiteitsraad goed op weg. De samenwerking binnen de Raad verloopt opvallend goed, en is zelfs opgewassen tegen de meest uitdagende dossiers, zoals de kwaliteitsafspraken. Afgelopen cyclus kenmerkte zich onder andere door de mooie diesviering voor de 444e verjaardag van onze universiteit. Maar we moesten als Raad natuurlijk ook gewoon weer serieus aan de slag. In deze blog beschrijf ik drie zaken waar wij ons als Universiteitsraad mee bezig hebben gehouden:

  1. De verbeteringen die door de Raad zijn aangedragen op verschillende dossiers;
  2. De verbinding die de Raad aangaat met andere organisaties;
  3. De verkiezingen: een goed moment om bij de achterban na te gaan hoe de zaken ervoor staan.

1. Verbetering

Menig toeschouwer zal zich afvragen, wat bereikt de UR nu eigenlijk in een jaar? De pessimist kan opmerken dat de meeste onderwerpen al zo uitgedacht zijn dat de Raad hier enkel een stempel van goedkeuring op hoeft te zetten. In de praktijk is dat zeer zelden het geval, in de meeste onderwerpen leidt het advies van de Raad tot verandering en verbetering van het Universitaire beleid. Afgelopen vergadering met het College van Bestuur zijn een groot aantal zaken de revue gepasseerd: de harmonisatie van de dagindeling, een aanpassing in de OER’en, de voortgang van het werkplan promovendizaken en het diversiteit en inclusiviteitsbeleid. Maar de Raad bereikt vooral ook veel via zijn recht van initiatief: iedere vergadercyclus staat het raadsleden vrij om agendapunten aan te dragen in de vorm van geschreven notities en rondvragen waarop zij antwoord willen van het College. Deze cyclus zijn er bijvoorbeeld vragen gesteld over het beschikbaar stellen van tampons en maandverband aan studenten, de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een functiebeperking, het vermoeden van misstanden bij een studentenvereniging en het afschaffen van wegwerp waterflesjes. Bij al deze onderwerpen heeft het College toegezegd om actie te ondernemen, iets wat het vieren waard is.

2. Verbinding

Hoewel de Leidse studentenpopulatie regelmatig verweten wordt in een bubbel te leven, liefkozend de Leidse bubbel genoemd, breken de studentenfracties regelmatig uit hun bubbel om verbinding te zoeken met anderen. Zo vond afgelopen maandag een overleg plaats tussen de studentenfracties en het LassO, het Leids Assessoren Overleg, om de belangen van studenten in beide organisaties op scherp te zetten. Nu zal de scherpe lezer opmerken dat dit nog steeds binnen de Leidse bubbel is, maar we verkeren ons ook buiten onze stad. Zo wordt er regelmatig een uitstapje gemaakt naar Utrecht om te vergaderen met onze collega’s bij het Interstedelijk Studenten Overleg, waar kennisdeling en ondersteuning van de medezeggenschap centraal staat.

3. Verkiezingen

Hoewel de huidige termijn van de UR net over de helft is, wordt er al nagedacht over een nieuwe samenstelling van de Raad. Waar de personeelsgeleding nog een jaar aan zal blijven, maken studenten zich op voor de verkiezingen van 8 tot en met 11 april. Deze vormen niet alleen een moment om de verhoudingen tussen de partijen te herevalueren en instellingsbreed zetels te vergaren, maar ook een kans om contact te zoeken met de achterban. Aandacht voor de verkiezingen, gegenereerd door de Universiteit en partijen, geeft een mooie aanleiding voor een gesprek met studenten en een blik in de onderwerpen die onze achterban bezig houden.