medezeggenschapsblogleiden

De eerste vergadercyclus

De eerste vergadercyclus

Deze blog zal ik wijden aan mijn ervaringen als nieuw raadslid in de eerste vergadercyclus. Veel tijd om rustig te wennen aan de gang van zaken kreeg ik niet.

Er waren extra bijeenkomsten in het kader van het strategisch plan. En meteen bij mijn eerste commissievergadering diende zich een relatief groot dossier aan: de plannen voor de nieuwe Humanities Campus gingen van tafel, omdat het Doelencomplex behouden zal blijven. De plannen moeten nu gewijzigd worden. Maar niet voordat dit hete hangijzer in de commissie Financiën & Huisvesting werd besproken. Waarom werd dit besluit nu pas – na een enquête onder de bewoners – genomen? Het was immers al enige tijd bekend dat een meerderheid van de bewoners niet wilde verhuizen. Maar nu de woningcorporatie de samenwerking met de gemeente en de universiteit had opgezegd, had het College anders nog maar één optie: een onteigeningsprocedure starten. Bepaald niet ideaal, niet voor de bewoners en niet voor de universiteit. Als debutant in de raad luisterde ik aandachtig naar de discussies en ik was tevreden met mijn keuze voor deze interessante commissie.

Werkbezoek

Raadslid zijn is niet alleen maar stukken lezen en vergaderen. Het afleggen van werkbezoeken hoort er ook bij. Toen de eerste cyclus ten einde kwam, besloot ik met mijn fractiegenoot op bezoek te gaan bij Marc Cleiren, de bedenker van het programma Learning my Way. Dit programma zou een cruciaal onderdeel moeten zijn in het curriculum van iedere student. Het stimuleert een student namelijk om te reflecteren op het leven. Dat klinkt wellicht vrij zweverig, maar het programma is zeer concreet. Door middel van de juiste vragen wordt de student onder begeleiding van een coach aan het denken gezet. Wat zijn de waarden die jij hoog in het vaandel draagt? Wat zijn jouw talenten? Wat zijn jouw valkuilen? Is er behoefte aan jouw talenten? Wat zijn jouw passies? Waar erger jij je aan?

'Raadslid zijn is niet alleen maar stukken lezen en vergaderen'

Door de beantwoording van deze vragen verwerft de student inzicht in zichzelf en dat inzicht vormt het fundament voor zijn of haar toekomstige beslissingen. Marc en zijn team hebben ervoor gezorgd dat al deze inzichten gedocumenteerd worden in een online dossier. De verworven zelfkennis is dus te allen tijde beschikbaar voor de student in kwestie. Learning my Way is nu slechts beschikbaar voor studenten op de Faculteit Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid. Maar de vooruitstrevendheid van het programma en het enthousiasme van de deelnemers bewijzen dat het geschikt is voor verdere uitbreiding.

Oude rot

Evenals dit werkbezoek is de eerste cyclus in de Universiteitsraad uitermate goed bevallen. Ik zie uit naar wat komen gaat. Ik begrijp erg goed dat jullie na deze bijdrage van een groentje in de Raad ook graag een blog van een ervaren raadslid willen lezen. Daarom ben ik verheugd om mede te delen dat Bas Knapp – oude rot in het vak – deze eervolle taak een volgende keer op zich zal nemen.