medezeggenschapsblogleiden

De financiële planning van de student

De financiële planning van de student

Collegegeld betalen: elke student moet er aan geloven. Pittige discussie over de betalingstermijnen in de UR.

Collegegeld betalen

Maandagmiddag 31 maart 15.00 uur. Het is lente in het Leidse en de Universiteitsraad is klaar voor de raadsvergadering. Er wordt gesproken over de toelatingsprocedure voor masters, over het retributiebeleid , maar er wordt vooral lang gepraat over de termijnen waarin volgend jaar het collegegeld moet worden betaald door studenten. Het College van Bestuur stelt voor om de betaling van het Collegegeld of in 1 keer te betalen of verspreid over het jaar in vijf termijnen. Momenteel kunnen studenten nog kiezen om het geld in tien keer te betalen. De meningen zijn duidelijk verdeeld. Dat is, vind ik, binnen een medezeggenschapsorgaan heel normaal. Alle partijen proberen de belangen van hun achterban zo goed mogelijk te behartigen. En die belangen lopen, vanzelfsprekend, uiteen. Argumenten gaan over en weer, maar een eenduidige oplossing lijkt vooralsnog ver te zoeken.

Nieuwe stufie

Aan de ene kant is het voor studenten vervelend om hun financiële planning om te moeten gooien en is het veel idealer om maandelijks het collegegeld te betalen. De portemonnee van studenten gaat immers niet verder dan de laatste dag voor de nieuwe stufi. Aan de andere kant is het voor de Universiteit als institutie gunstiger en wordt er al langer over gedacht de tien termijnen terug te brengen maar vijf. Het scheelt administratieve handelingen en dus ook kosten.

Onzekerheden

Daarnaast wordt er in politiek Den Haag gesproken over een verandering van de WHW(Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek), juist op het gebied van die betalingstermijnen voor collegegeld van de aantal termijnen. Wanneer de wetswijziging wordt ingevoerd en om hoeveel betalingstermijnen dat dan zal gaan, is nog onduidelijk. Het voorstel van de technische wetswijziging is vijf termijnen en de voorziene ingangsdatum is 1 september 2014. Het is nog maar de vraag op welke manier de wet zal wijzigen en wanneer dit besproken wordt in de Tweede Kamer. Op onzekerheden kan je geen beleid maken. Afwachten dus. Dat was ook de conclusie van de Raad.