medezeggenschapsblogleiden

De Universiteitsraad en het toekomstige Instellingsplan “Excelleren in Vrijheid”

De Universiteitsraad en het toekomstige Instellingsplan “Excelleren in Vrijheid”

Op 9 februari wordt tijdens de 440e dies natalis van de Universiteit Leiden – tevens het 88e lustrum – het Instellingsplan 2015-2020 gepresenteerd. De Universiteitsraad heeft daar sinds september meermaals met het College uitvoerig over gesproken.

Het concept Instellingsplan is een 32 pagina's tellend document waarin alle facetten van de Universiteit worden besproken en de visie voor de komende jaren uiteengezet wordt. Op het ene onderwerp ligt, vanzelfsprekend, meer nadruk dan op het andere onderwerp. In gedachte is gehouden het hoofdthema “Excelleren in Vrijheid”.

De totstandkoming

Op 27 oktober 2014 heeft de betreffende Commissie uitvoerig gesproken met rector magnificus Carel Stolker, met Hans van Dommele (de directeur van de afdeling Academische Zaken) en met Eric Beerkens (Beleidsmedewerker Internationalisering Academische Zaken). De volgende punten zijn met name onder aandacht gebracht: activiteiten van de Universiteit Leiden in Den Haag, duurzaamheid, promovendibeleid, de aansluiting op de arbeidsmarkt, internationalisering, kwaliteit van het masteronderwijs, de toegankelijkheid van masters, en de vermindering van de externe regeldruk voor de kwaliteitszorg. Ook heeft de Raad enkele definitiekwesties proberen te verhelderen. Het was een vruchtbaar overleg waarna het College van Bestuur en de desbetreffende ambtenaren aan de slag zijn gegaan met de kritiek en aanbevelingen die de Commissie namens de gehele Raad aan hen hebben meegegeven.

Wel of niet instemmen?

Op 15 december 2014 heeft de gehele Raad tijdens een twee uur durende extra overlegvergadering het herziende Instellingsplan nog een keer in zijn geheel doorgesproken met het College van Bestuur en enkele ambtenaren. Onderwerpen als de kwaliteit van het masteronderwijs, personeelsbeleid, activiteiten in Den Haag, duurzaamheid, excellentieonderwijs en selectie voor de Universiteit zijn nog eens besproken. Deze punten heeft de Raad kracht bijgezet middels een aanbevelingsbrief gericht aan het College.

En nu?

Op dit moment is de Raad in afwachting van de definitieve versie van het Instellingsplan. Hij vertrouwt erop dat de toezeggingen van het College en diens ambtenaren op een ordentelijke wijze worden doorgevoerd. De Raad kijkt terug op een goede en constructieve samenwerking.

Wij zien u graag tijdens de Dies op 9 februari aanstaande en zijn benieuwd naar uw visie op het nieuwe Instellingsplan “Excelleren in Vrijheid”.