medezeggenschapsblogleiden

Leve de Koning en leve de Universiteit! Raadsleden toasten met de pedel op de universiteit

Leve de Koning en leve de Universiteit!

443 kaarsjes mocht de Rector Magnificus afgelopen februari uitblazen voor de verjaardag van onze Universiteit. Onder het credo ‘Leve de Koning en leve de Universiteit!’ hieven we ook als universiteitsraad met elkaar het glas.

Op een mooi levensjaar voor de oudste universiteit van Nederland én op een mooi jaar voor de medezeggenschap. Toch was dat niet onze enige taak deze maand, want in februari vond ook de eerste vergadercyclus van 2018 plaats. Wat dat inhoudt en wat we daar bespraken?

Overleg met het College van Bestuur

Zeven keer per jaar zitten we als voltallige universiteitsraad (acht studenten en acht personeelsleden) met het meest invloedrijke orgaan van de universiteit: het College van Bestuur. Het driekoppige College is de spin in het web van onze omvangrijke universiteit. Als Universiteitsraad hebben wij als taak om het College kritisch aan de tand te voelen over het reilen en zeilen van de universiteit, maar vooral hen van advies te voorzien en instemming te verlenen over de beleidsplannen van het College van Bestuur.

Harmonisatie onderwijslogistiek

Een voorbeeld van zo’n beleidsplan is het programmavoorstel Harmonisatie Onderwijslogistiek, waar we afgelopen maand lang over hebben gesproken. Dit grote voorstel heeft onder andere als doel om het mogelijk te maken voor studenten om bij een andere faculteit gemakkelijk onderwijs te volgen. Door bijvoorbeeld de roostering en kalenderindeling universiteitsbreed af te stemmen, zou je het ene uur college kunnen volgen op de rechtenfaculteit en vervolgens op de geesteswetenschappenfaculteit.

Ook dient dit voorstel het doel om de vrije keuzeruimte in het curriculum gelijk te maken voor alle faculteiten, waardoor iedere student de mogelijkheid krijgt om een stage te lopen of vakken te volgen aan een andere faculteit, zonder studievertraging op te lopen. Dit is een grote overwinning voor de studentenpartijen, omdat we hier al jaren om vragen.

Ondanks de mooie idealen zijn we als voltallige Raad wel kritisch op de uitvoering van het plan. Wij vinden dat het College nog ambitieuzer mag zijn, want waarom kijken we bijvoorbeeld ook niet naar mogelijk maken van online tentamen-inzagen en universiteitsbrede mogelijkheden voor het herkansen van voldoendes? Gelukkig deelt het College van Bestuur die mening en gaf hij in reactie op onze kritiek aan deze punten mee te zullen nemen in het verdere vormgeven van de plannen.

Asian & African Library

Een ander belangrijk punt uit deze eerste vergadering van 2018 was de plaatsing van poortjes bij de Asian Library en de plannen voor een nieuw te bouwen African Library, aan de bestaande Universiteitsbibliotheek vast. Wij zijn als studentenpartijen erg ontevreden over het aantal beschikbare studieplekken en willen daarom dat het College zich inspant om alle studieplekken goed te benutten. Te vaak horen we verhalen van studenten die tijdens tentamenweken geen plek kunnen vinden in de UB, maar geen gebruik mogen maken van de lege plekken. Dat vinden we zonde. Het College was het echter niet eens met de Raad over toegangsmogelijkheden voor iedereen tot de bijzondere bibliotheken, dus daar zijn de laatste woorden nog niet over gesproken.

Vind je dit interessant?

In april vinden de verkiezingen voor de student- en personeelsgeleding van de universiteitsraad plaats. Wil jij volgend academisch jaar zelf aan tafel zitten met het College van Bestuur? Sluit je dan aan bij een partij (https://www.universiteitleiden.nl/over-ons/bestuur/universiteitsraad) of richt er een op. Mocht je dat nou niets vinden, maar wel een verbeterpunt hebben voor de universiteit? Dan is het ook mogelijk om je te wenden tot een van de huidige raadsleden. Wij zijn altijd erg blij met input van studenten en personeel!