medezeggenschapsblogleiden

Overlegvergadering 139: Openingstijden UB en Sterker aan de Start

Overlegvergadering 139: Openingstijden UB en Sterker aan de Start

In de 139e overlegvergadering met het College van Bestuur is er een aantal agendapunten besproken die veel stof hebben doen opwaaien.

De universiteitsraad heeft namelijk zijn bedenkingen bij een aantal vragen die gesteld worden in de vragenlijst voor de matching tussen aanstaande studenten en opleidingen. Daarnaast hebben we de vergadering afgesloten door afscheid te nemen van mijn fractiegenoot Marc Hogenhuis en de honorering van zijn voorstel om de openingstijden van de Universiteitsbibliotheek (UB) in het weekend te verruimen.

Evaluatie Sterker aan de Start

Het project Sterker aan de Start is gestart in 2013 en heeft als doel het inrichten en uitvoeren van een universiteitsbrede studiekeuzecheck voor aanstaande studenten aan de Universiteit Leiden. De procedure bestaat uit het invullen van een vragenlijst door aanstaande studenten met een terugkoppeling naar de respondenten op basis van de antwoorden en een terugkoppeling naar de opleidingen (conform het collegebesluit van 3 september 2013). De enquête om de aanstaande student te matchen met zijn of haar opleiding moet volgens de wet. Het Ministerie wil zo de aanstaande student bewust maken van zijn of haar studiekeuze. De enquête dient dus vooral als instrument dat aanzet tot zelfreflectie. Leiden heeft gekozen voor een enquête die al in januari moet worden afgenomen. Ver voordat de aankomend student daadwerkelijk student is. Utrecht heeft gekozen voor een bredere aanpak die gemoeid gaat met gesprekken, studiedagen en meerdere rondes. Dit kost uiteraard meer tijd en meer geld. In de afgelopen cyclus hebben we de enquête geëvalueerd en heb ik mijn bedenkingen bij de relevantie van een bepaald soort type vraag. De vragen of je ouders hebben gestudeerd en of je eerste generatie student bent zijn bedoeld om dit in kaart te brengen. Ik heb mijn bedenkingen bij de relevantie van deze vragen en wat je uiteindelijk met deze data wilt doen zodra je deze hebt. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Wordt vervolgd dus.

UB langer open in het weekend

Het was de laatste overlegvergadering voor Marc Hogenhuis (LVS) in de universiteitsraad. Na zich 2,5 jaar constructief en vooruitstrevend te hebben opgesteld gaat hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hoe mooi moet het voor hem zijn geweest om op uitgerekend zijn laatste verschijning in de universiteitsraad zijn voorstel gehonoreerd te zien te worden. Vanwege de reeks aan maatregelen om studenten sneller te laten studeren willen wij studenten hier dan ook bijpassende faciliteiten voor geven. De openingstijden van de UB zullen vanaf komend collegejaar worden verruimd in het weekend naar 10:00 uur tot 23:00 uur. Marc wordt vervangen door Ramesh Kaushik (LVS) die op plek 5 op de lijst van de LVS staat.