medezeggenschapsblogleiden

Uit de Leidse bubbel

Uit de Leidse bubbel

Traditiegetrouw valt de opening van het academisch jaar samen met de instalatie van de nieuwe Universiteitsraad. En wat een opening was het dit jaar..!

In Leiden vonden niet één maar twee openingen plaats: de traditionele en de ‘ware’ opening. De Raad besloot zich te verdelen over beide evenementen. De personeelsgeleding betuigde bij de ware opening steun aan WO in Actie en de studentgeleding luisterde binnen naar minister Van Engelshoven, de Rector en de Vice Rector. Van Engelshoven was geheel in thema gekleed in het rood van WO in Actie, maar haar boodschap sloot daar niet bij aan. Ze bleef bij haar herverdelingsplan en riep op tot samenwerking in het hoger onderwijs om de financiële krapte op te lossen. De terechte ophef over deze plannen en de aangekondigde extra bezuinigingen op het hoger onderwijs op Prinsjesdag laten we voor nu even buiten dit blog. De speech van de minister triggerde reflectie op een ander punt: werkt de Universiteitsraad Leiden eigenlijk samen met anderen of blijven we in de Leidse bubbel?

Voor de fractie ONS begon het medezeggenschapsjaar pas echt bij het inwerkweekend van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Tijdens dit weekend worden nieuwe raadsleden niet alleen inhoudelijk klaargestoomd voor het komende jaar, maar is er ook ruimte om de banden met andere steden aan te trekken. Daardoor leren we niet alleen dat het in Leiden eigenlijk best goed gaat, maar ook wat beter kan. De opgedane contacten konden meteen ingezet worden in de eerste vergadercyclus van het collegejaar. Daarin werd de regeling Financiële Ondersteuning Studenten besproken. In deze regeling wordt onder andere de hoogte van de bestuursbeurzen vastgesteld. Een groot deel van de studentenfracties was al van mening dat deze omhoog moesten, na wat vergelijkend warenonderzoek bij andere steden werd onze mening versterkt en hebben we dit met de Raad bij het College neergelegd. En met succes! Het College heeft toegezegd een eventuele verhoging van de beurzen te gaan onderzoeken.

Niet alleen de studenten werken op nationaal niveau samen, de Universiteitsraad is ook aangesloten bij bijvoorbeeld het LOVUM, het Landelijke Overleg Universitaire Medezeggenschap. Hierin vertegenwoordigen onze Voorzitter en Griffier de Universiteitsraad van Leiden en wisselen ervaringen uit over het functioneren van de medezeggenschap op verschillende instellingen. Daarbij werpen zijn ook een blik op de toekomst van de medezeggenschap in Nederland, een vraag die ons in Leiden ook bezig houdt, vandaar ook het speerpunt van de Raad en het symposium over de versterking van de medezeggenschap wat wij samen met het College van Bestuur in februari organiseren.

De Leidse medezeggenschap is niet alleen te vinden in Leiden en Den Haag, maar verbreedt haar blik op nationaal niveau om zo zichzelf, haar ideeën en de belangenbehartiging van haar achterban te versterken: een ware opening van de Leidse Bubbel.

Gelukkig mogen we onze OV-kosten declareren.