medezeggenschapsblogleiden

Wat doet de UR eigenlijk iedere maandag?

Wat doet de UR eigenlijk iedere maandag?

De nieuwe CSL-studentenfractie over hun ervaringen in de eerste maand als lid van de UR.

Maandag 3 september

Het is zover, na in april verkozen te zijn, mag het op drie september echt beginnen. We begonnen met een boottocht over de Leidse grachten om met elkaar kennis te maken. Daarna vond een huishoudelijke vergadering plaats en werden de commissies ingedeeld. De UR heeft een commissie Onderwijs en Onderzoek, commissie Personeel, Studentenzaken en Internationalisering en een commissie Financiën en Huisvesting. Na de huishoudelijke vergadering moesten we haasten naar de Pieterskerk waar de opening van het Academisch jaar plaatsvond. Onze Rector Magnificus maakte tijdens deze viering meteen een statement naar aanleiding van een uitspraak van de minister van Onderwijs. Volgens hem is het verlagen van het BSA geen optie.

Maandag 10 september

Vandaag was weer een leerzame dag. In de ochtend werden de UR en FR leden geintroduceerd in de wereld van de medezeggenschap. Enkele leden van het College van Bestuur, waaronder onze Rector Magnificus, namen ons mee in de strategieën van onze universiteit, plannen rondom het onderwijs en de financiën en huisvesting. Maar hier bleef het niet bij. Als UR lid is het namelijk ook uiterst belangrijk om te weten welke rechten en plichten je als raadslid hebt. Daarom kregen we ’s middags een uitgebreide workshop van TAQT over de rechten van de medezeggenschap. Wist je bijvoorbeeld dat het een plicht van de UR is om tegen discriminatie te waken?

Maandag 17 september

De dag begon vroeg met het fractievoorzittersoverleg. In het fractievoorzitters overleg bespraken we wat tijdens de komende vergadercyclus aan bod gaat komen. Vervolgens, toen de UR weer compleet was, begonnen we met een overdracht van de verschillende dossiers. Tijdens de lunch vertelde het Lokaal Overleg over wat zij doen als het orgaan voor overleg tussen werkgevers en werknemersorganisaties. Daarna volgde opnieuw een training van TAQT, ditmaal over de OER (Onderwijs en Examen regelement). Wist je dat de UR-instemmingsrecht heeft op de OER? Zonder instemming van de UR op de OER mag deze niet ingevoerd worden.

Maandag 24 september

Vandaag waren de eerste commissievergaderingen. Tijdens de PS&I-vergadering hebben we het onder andere over het gebrek aan faciliteiten in Den Haag met betrekking tot de faciliteiten in Leiden gehad. Gedurende de lunch werden we door de vicevoorzitter van het College van Bestuur geïnformeerd over het vastgoed van onze universiteit. Zo kwamen alle nieuwbouwprojecten aan bod en werd er verteld hoe duurzaamheid een belangrijke rol speelt bij het verwezenlijken van deze projecten. Dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt binnen onze universiteit, bleek ook uit een presentatie van LUGO (Leiden University Green Office). Door verschillende initiatieven en projecten, denk aan de waterflesjes en watertaps, probeert LUGO de universiteit zo groen mogelijk te maken. In de middag vond de vergadering van de commissie Onderwijs en Onderzoek plaats. Hier werd onder andere de OER besproken die deze cyclus voor instemming bij de UR ligt.

Maandag 1 oktober

Deze maandag was het zo ver. Na een maand van inwerken, was het tijd voor onze eerste UR-vergadering. De dag begon met een bijeenkomst van de nieuwe commissie: Verkiezingen en PR. Het doel van deze commissie is om de raad zichtbaarder te maken binnen de universiteit. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat er meer studenten en medewerkers hun stem laten horen? In de middag vond de eerste UR-vergadering van het academisch jaar plaats. In aanwezigheid van de pers en belangstellenden heeft de UR de stukken besproken waar advies of instemming op moet worden gegeven. De reacties van de verschillende commissies werden besproken en zodanig aangepast. Aan het einde van de vergadering werd er een gezamenlijke reactie opgesteld voor het College van Bestuur.