medezeggenschapsblogleiden

Tentamenboete of service aan studenten?

Tentamenboete of service aan studenten?

Ophef over te laat inschrijven voor tentamens. Hoe zit het systeem in elkaar en wat zijn de alternatieven?

Rechten heeft een ingenieus inschrijfsysteem voor tentamens. Over dat inschrijfsysteem ontstond een paar weken geleden ophef. Vanuit het perspectief van de faculteit is die ophef onterecht. Volgens het faculteitsbestuur werkt het systeem prima. De faculteitsraad was direct betrokken bij het inrichten van het inschrijfsysteem. Vanuit de faculteitsraad was er daarom behoefte aan verduidelijking, vooral waar het gaat om de volgende vraag: is het bedrag dat bij te laat inschrijven moet worden betaald, een boete of de kosten van een service? Antwoord: beide, afhankelijk van hoe je er naar kijkt.

Het inschrijfsysteem; het hoe en waarom

Het inschrijfsysteem is zodanig ingericht dat niemand bij een tentamen naar huis hoeft te worden gestuurd, ook niet als men niet ingeschreven staat. Voor de service moet wel worden betaald, maximaal 75 Euro.

Dat bedrag is als volgt opgebouwd. 30 Euro zijn administratiekosten. De administratiekosten zijn er omdat meerdere tentamenlijsten handmatig moeten worden aangepast. En er eventueel een extra tafeltje in de tentamenzaal van het Universitair Sportcentrum moet worden neergezet voor 12,50 Euro. En daar komt in sommige gevallen eens 45 Euro bovenop om niet te gemakkelijk zonder inschrijving naar een tentamen te gaan. Ofwel een economische prikkel om je aan de gewone inschrijftijden te houden. Dat is samen 75 Euro.

Bij tijdig inschrijven is er niets aan de hand. Dan is inschrijven gratis. De gewone inschrijftijden zijn best ruim : vanaf 42 dagen tot 10 dagen voor tentamen. Als de student later komt - van 10 tot 3 dagen - betaalt de student alleen de 30 Euro administratiekosten. Maar de ophef gaat over bedrag dat in de wandelgangen bekend staat als “tentamenboete” van 75 Euro.

De hoogte van 75 Euro voor late inschrijving - 3 dagen van tevoren of zelfs bij het tentamen - is bepaald aan de hand van een voorstel van studentleden van de faculteitsraad enkele jaren geleden: “100 Euro zal een student wel dwingen op tijd te zijn”. Uit redelijkheid werd dat toen verlaagd tot 75 Euro.

Wie heeft er baat bij de regeling?

Studenten die zich te laat of niet hebben ingeschreven hebben baat bij de regeling. Als studenten hard hebben gestudeerd voor een vak en vergeten zijn in te schrijven, kunnen zij alsnog meedoen. De volgende keer zullen ze zich wellicht tijdig inschrijven, want het bedrag van 75 Euro wordt als hoog ervaren.

Ook docenten en surveillanten hebben er baat bij. Studenten wegsturen bij een tentamen is namelijk vervelend. Het zorgt voor ophef, dat weer leidt tot verstoring van de rust en de concentratie bij het tentamen. Dus andere studenten hebben er ook baat bij.

Wie heeft er last van de regeling?

Studenten die buiten hun schuld zich te laat hebben ingeschreven hebben last van de “boete”. Hoewel dat een relatief probleem is, want niet meedoen aan het tentamen is waarschijnlijk erger.

Studenten die meerdere keren te laat waren met inschrijven stapelen soms “boete” op boete. Is dat een probleem? De hoge kosten zijn vervelend, maar keer op keer niet mogen meedoen, omdat de men te laat is, is erger voor de student. Niet mee mogen doen is erger dan betalen, want de studenten hebben een vrije keuze, ook als ze te laat zijn.

Wat is het alternatief?

Het meest voor de hand liggende alternatief is dat er een omslag gaat plaatsvinden in het gedrag van studenten en ze zich allemaal tijdig inschrijven. Misschien geholpen door een mailtje van de faculteit. Dat zou niet nodig moeten zijn. Juristen zijn een beroepsgroep bij uitstek die met deadlines moet kunnen omgaan.

Een ander alternatief is simpeler: de “boete” en de late inschrijfservice afschaffen. “Boete” en “service” beide overboord. Wie heeft daar baat bij? Vermoedelijk alleen de buitenwacht.