medezeggenschapsblogleiden

René Orij

René Orij

dhr. Dr. R.P. Orij is Voorzitter Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid at Universiteit Leiden

Profile page

Blogs